Tabla De Líderes

Top 5 Seguidores de este mes

Junior F Amin 1
+66 puntos de capital social ganó capital social
Maria Andrés Cermeño González 2
+45 puntos de capital social ganó capital social
Luis Angel Morales G 3
+40 puntos de capital social ganó capital social
Isabella Sarmiento 4
+39 puntos de capital social ganó capital social
Viva la Ciudadanía 5
+30 puntos de capital social ganó capital social